پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی - مرجع دانلود
پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی
پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی

پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی

       نوع فایل power point قابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از اسلایدهاساینوبیوتیک ماده جدیدی است که امروزه  به عنوان یک ماده جایگزین برای آنتی بیوتیک و  محرك رشد مطرح است و از ترکیب پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها تشکیل شده است.پری بیوتیک ها به عنوان جزء غیر قابل هضم مواد غذایی هستند که اثرات  سودمندی  بر روی میزبان به وسیله تحریک انتخابی رشد و یا تحریک فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری ها در دستگاه گوارش داشته و در نهايت سلامت حیوان را بهبود مي بخشد     (گیبسون ورابرفروید1995).به چه دلیلی از ساینوبیوتیک هاو پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها استفاده می شود؟استفاده ازساینوبیوتیک ها وپروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به عنوان محرک برای رشد باکتری های مفید روده کا هش بیماریزایی میکروب های مضر وافزایش نرخ رشد استفاده می شوند وبه عنوان یک عامل به القوه جایگزین برای آنتی بیوتیک ها ی ترویج دهنده رشد در نظر گرفته می شود..اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارشاز شیرگیری خوک ها مرتبط است باتغییرات غذا از فرم شیر مادر به غذای جامد; شیرگیری  موجب دیگر استرس های بعد شیرگیری می شود. اصلیترین میکروب های روده ایی در خوک لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریا و استرپتوکوکسی وباکتریودوس و کلستریدیوم پرفریجنس و ایکولای است که با تغییر سن این میکروفلورها عوض می شوند. فهرست مطالب و اسلایدهامقدمهپروبیوتیک هابه چه دلیلی از ساینوبیوتیک هاو پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها استفاده می شود؟اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارشفروکتوالیگوساکارید وبیفیدوباکتریا گونه متداول از پری بیوتیک وپروبیوتیک ونحوه عملکرد آنهاپری بیوتیک ها و اثر آنها بر فعالیت آنزیم هااثرساینوبیوتیک برمورفولوژی ومیکروبیولوژی وعملکرد رود ه و تاثیر آن بر جذب مواد مغذیساینوبیوتیک ها و اثر آن بر غلظت اسیدهای چرب فرارارتباط درجات پلیمریزاسیون پری بیوتیک ها با پروبیوتیک ها ونحوه عملکرد آنهااثر ساینو بیوتیک ها بر هماتولوژیساینوبیوتیک ها و مواد معدنیاثر ساینوبیوتیک ها بر سطوح کلسترول خوننتایج کلی  ...

پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده ایی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ساینوبیوتیک ماده جدیدی است که امروزه  به عنوان یک ماده جایگزین برای آنتی بیوتیک و  محرك رشد مطرح است و از ترکیب پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها تشکیل شده است.

پری بیوتیک ها به عنوان جزء غیر قابل هضم مواد غذایی هستند که اثرات  سودمندی  بر روی میزبان به وسیله تحریک انتخابی رشد و یا تحریک فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری ها در دستگاه گوارش داشته و در نهايت سلامت حیوان را بهبود مي بخشد

     (گیبسون ورابرفروید1995).

به چه دلیلی از ساینوبیوتیک هاو پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها استفاده می شود؟

استفاده ازساینوبیوتیک ها وپروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به عنوان محرک برای رشد باکتری های مفید روده کا هش بیماریزایی میکروب های مضر وافزایش نرخ رشد استفاده می شوند وبه عنوان یک عامل به القوه جایگزین برای آنتی بیوتیک ها ی ترویج دهنده رشد در نظر گرفته می شود..

اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارش

از شیرگیری خوک ها مرتبط است باتغییرات غذا از فرم شیر مادر به غذای جامد; شیرگیری  موجب دیگر استرس های بعد شیرگیری می شود. اصلیترین میکروب های روده ایی در خوک لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریا و استرپتوکوکسی وباکتریودوس و کلستریدیوم پرفریجنس و ایکولای است که با تغییر سن این میکروفلورها عوض می شوند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

پروبیوتیک ها

به چه دلیلی از ساینوبیوتیک هاو پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها استفاده می شود؟

اثرات از شیرگیری بر روی میکروبیولوژی دستگاه گوارش

فروکتوالیگوساکارید وبیفیدوباکتریا گونه متداول از پری بیوتیک وپروبیوتیک ونحوه عملکرد آنها

پری بیوتیک ها و اثر آنها بر فعالیت آنزیم ها

اثرساینوبیوتیک برمورفولوژی ومیکروبیولوژی وعملکرد رود ه و تاثیر آن بر جذب مواد مغذی

ساینوبیوتیک ها و اثر آن بر غلظت اسیدهای چرب فرار

ارتباط درجات پلیمریزاسیون پری بیوتیک ها با پروبیوتیک ها ونحوه عملکرد آنها

اثر ساینو بیوتیک ها بر هماتولوژی

ساینوبیوتیک ها و مواد معدنی

اثر ساینوبیوتیک ها بر سطوح کلسترول خون

نتایج کلی

 قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی


پاورپوینت بازیهای دبستانی


پاورپوینت بازی جوانمردانه


پاورپوینت بدنسازی در فوتسال


پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن


پاورپوینت سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش


پاورپوینت مس


پاورپوینت ماگماتیسم و سنگهای آذرین


پاورپوینت بررسی ارتباط یا عدم ارتباط هیدرولیکی حوضه آبگیر چشمه کارستی با منابع آب مجاور


پاورپوینت سنگ ها


پاورپوینت نقشه برداری زیرزمینی و زمینی


پاورپوینت نقش اطلاعات در شکل گیری مرزها


پاورپوینت کيفيت آب


پاورپوینت استان خوزستان


پاورپوینت پاتولوژی استان کرمان


پاورپوینت کاربرد  جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری وروستايي


پاورپوینت مکاتب عمده ژئوپلیتیک(نظریه های برجسته ژئوپلیتیکی)


پاورپوینت منابع طبیعی و جنگلهای استان هرمزگان


پاورپوینت جنگل ابر


پاورپوینت غنی سازی و توسعه جنگل در جنگلهای زاگرس با مشارکت مردم 


پاورپوینت تعیین جهت های جغرافیایی


پاورپوینت ایتالیا


پاورپوینت ويژگی های کانسارها


پاورپوینت ایرانگردی  


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي


پاورپوینت علوم دامی وپرورش اسب


پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور


پاورپوینت اصول جوجه کشی


پاورپوینت بررسی سطوح مختلف نعناع برعملکرد جوجه های گوشتی


پاورپوینت نژادهای گاو


پاورپوینت تجهیزات بکار رفته در مزرعه جوجه های گوشتی مرغ و خروس


پاورپوینت اصول نمونه برداری و ارسال نمونه های طیور


پاورپوینت مخاطرات بهداشتی گوشت و فراورده های گوشتی


پاورپوینت مكانيزه سازي سيستم گاوداری


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp برای آنتی بیوتیک جایگزین برای آنتی روی میکروبیولوژی دستگاه بیوتیک وپروبیوتیک ونحوه پری بیوتیک وپروبیوتیک وپروبیوتیک ونحوه عملکرد nbsp nbsp پری بیوتیک جایگزین برای ساینوبیوتیک هاو برای آنتی آنتی بیوتیک هاو پروبیوتیک میکروب های ونحوه عملکرد بیوتیک پروبیوتیک شیرگیری ساینوبیوتیک استفاده دستگاه جایگزین پاورپوینت اثرات ساینوبیوتیک ها بر روی حیوانات تک معده اییnbsp nbsp nbsp برای آنتی بیوتیک جایگزین برای آنتی روی میکروبیولوژی دستگاه بیوتیک وپروبیوتیک ونحوه پری بیوتیک وپروبیوتیک وپروبیوتیک ونحوه عملکرد nbsp nbsp پری بیوتیک جایگزین برای ساینوبیوتیک هاو برای آنتی آنتی بیوتیک هاو پروبیوتیک میکروب های ونحوه عملکرد بیوتیک پروبیوتیک شیرگیری ساینوبیوتیک استفاده دستگاه جایگزین
سایر محصولات