گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی - مرجع دانلود
گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی
گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی

گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی

فرمت فایل: وورد قابل ویرایش     تعداد صفحات: 120 بخشی از متن : فهرست مطالبفصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروانمقدمه.......................................................................................................................................3موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی................................................................................................4چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب .....................................................................................4مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ..................................................................................5رئیس شعبه...............................................................................................................................5معاون شعبه...............................................................................................................................5رئیس دایره صندوق..................................................................................................................6تحویلداران...............................................................................................................................6دایره حوالجات.........................................................................................................................7ممیز حساب..............................................................................................................................7تحصیلدار ................................................................................................................................8خدمتگزار شعبه.........................................................................................................................8دایره اعتبارات .........................................................................................................................8معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ...........................................................................101-حساب جاری الکترونیک (جام)..........................................................................................102-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ........................................113 -خدمات اینترنتی 24 ساعته.................................................................................................114-همراه بانک ملت................................................................................................................125-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...........................................................................126-ملت کارت متمرکز ...........................................................................................................127-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ...............................................................................138-هدیه کارت ملت................................................................................................................139- بن کارت ملت..................................................................................................................1310- انواع تسهیلات بانکی .....................................................................................................14فصل دوم :عقوداسلامی1- قرض الحسنه.....................................................................................................................16کارمزد...................................................................................................................................16وثایق وتضمینات.....................................................................................................................17نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ...........................................................................17عملیات حسابداری قرض الحسنه.............................................................................................18ثبت حساب انتظامی قراردادهای .......................................................................................182- ثبت  وثایق وتضمینات.......................................................................................................183- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد .................................................................................184-دریافت اقساط....................................................................................................................195- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.........................................................................192- مضاربه..............................................................................................................................20عملیات حسابداری مضاربه .....................................................................................................221-ثبت قرارداد مضاربه........................................................................................................... 222-ثبت وثایق وتضمینات ........................................................................................................233-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی......................................................................................234-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................235-پرداخت سرمایه مضاربه .....................................................................................................246-فروش کالای موضوع مضاربه.............................................................................................243-مشارکت مدنی...................................................................................................................25عملیات حسابداری مشارکت مدنی..........................................................................................261- ثبت قرارداد ......................................................................................................................262-اخذ وثایق وتضمینات.........................................................................................................263-واریز مشارکت مدنی..........................................................................................................274-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی........................................................................................285-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت.............................................286-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی........................................................................28الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد..........................................................................29ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد............................................................................297-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی......................................................................304-فروش اقساطی....................................................................................................................31فروش اقساطی مسکن..............................................................................................................32فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار......................................................................32نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی.................................................................................33عملیات حسابداری فروش اقساطی ..........................................................................................341-ثبت قرارداد........................................................................................................................342-واحد وثایق وتضمینات.......................................................................................................34   3-پیش پرداخت فروش اقساطی.............................................................................................354-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................355- خرید اموال موضوع فروش اقساطی...................................................................................356-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی.....................................................................................36 7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی...................................................................................368-دریافت اقساط....................................................................................................................379-تسویه حسابها فروش اقساطی .............................................................................................385-اجاره به شرط تملیک.........................................................................................................38عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک................................................................................391-ثبت قرارداد.......................................................................................................................392-ثبت وثایق وتضمینات.........................................................................................................403-وصول پیش دریافت از مشتری...........................................................................................404-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده.......................................................................................405-خرید اموال اجاره به شرط تملیک......................................................................................416-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.................................................................................417-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط.........................................428-تغییرات قرارداد..................................................................................................................429-دریافت مال الاجاره............................................................................................................4310-تعدیل حساب سود سالهای آینده .....................................................................................4311-عدم وصول به موقع اقساط اجاره......................................................................................4312-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق................................................................................4413-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد........................................................456-سلف.................................................................................................................................45سود معاملات سلف................................................................................................................46عملیات حسابداری...............................................................................................................471-ثبت قرارداد.....................................................................................................................472-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................477- جعاله................................................................................. ............................................48نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت.........................................................................49عملیات حسابداری جعاله......................................................................................................491-ثبت قرارداد.....................................................................................................................492-اخذ وثیقه یا تضمین.........................................................................................................493-اخذ پیش دریافت............................................................................................................504-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار..........................................................................505-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ....................................................506-  مزارعه...........................................................................................................................51عملیات حسابداری مزارعه....................................................................................................521-ثبت قرارداد.....................................................................................................................522-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................523-پرداخت بابت مزارعه ......................................................................................................524-دریافت سهم بانک..........................................................................................................535-تسویه حساب مزارعه .......................................................................................................536-برگشت حسابهای انتظامی ...............................................................................................549-مساقات...........................................................................................................................55حسابداری مساقات...............................................................................................................551- ثبت قرارداد....................................................................................................................552-ثبت وثیقه یا تضمین.........................................................................................................553-پرداخت بابت مساقات......................................................................................................564-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) .................................................................................565-تسویه حساب مساقات......................................................................................................566-برگشت حسابهای انتظامی................................................................................................56فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکیمبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی ..........................................................................................60مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي.....................................................................................611- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده .......................................................................612-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات....................................................................... ..................623-ضمانتنامه پيش پرداخت...................................................................................................634-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار....................................................................................645-ضمانتنامه تعهد پرداخت...................................................................................................651-5- ضمانتنامه گمركي........................................................................... .........................65انواع ضمانتنامه هاي گمركي ....................................................................... ..................651-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي .......................................................562-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا...........................................................................563-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا......................................................................... ...........664-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.......................................................................... ...........66نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی....................................................................672-5- ضمانتنامه نظام وظيفه ........................................................................... ....................683-5- ضمانتنامه دادگستري.......................................................................... ......................694-5- ضمانتنامه هاي متفرقه........................................................................... ....................69صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك.......................................................................................................70صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن...........................................................71ضمانتنامه ارزي ............................................................................................ ...................72صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني......................................................................72نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت...............72مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري.......................................74الف)اشخاص حقيقي........................................................................................... ..................74 ب) اشخاص حقوقي........................................................................................ ......................74مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه................................................................80الف)عمليات صدور ضمانتنامه............................................................................. ...................80ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه.................................................................................82 1-ب- ثبت انتظامي قرارداد........................................................................... ....................822-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه.......................................................................... ..................823-ب – ثبت تعهدات ........................................................................... ............................824-ب- ثبت سپرده نقدي........................................................................... .........................835-ب- ثبت تمبر مالياتي........................................................................... .........................836-ب- ثبت كارمزد........................................................................... .................... ...........83ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد...............................................................................84مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي........................................................85عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه........................................................................................86نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ......................................................................87مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه........................................................................... ..................89عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ........................................................................................90برگشت تعهدات ........................................................................... ........................................90برگشت سپرده نقدی...............................................................................................................91برگشت کارمز........................................................................... ......................... ..................91برگشت وثایق.........................................................................................................................91مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...................................................................................................92عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ......................................................................... ...............94برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد.....................................................................96فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارهاکلام آخر............................................................................................................ ................101 مقدمه طبق...

گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان  گزارش کارآموزی

فرمت فایل: وورد قابل ویرایش     تعداد صفحات: 120

 

بخشی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه.......................................................................................................................................3

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی................................................................................................4

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب .....................................................................................4

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ..................................................................................5

رئیس شعبه...............................................................................................................................5

معاون شعبه...............................................................................................................................5

رئیس دایره صندوق..................................................................................................................6

تحویلداران...............................................................................................................................6

دایره حوالجات.........................................................................................................................7

ممیز حساب..............................................................................................................................7

تحصیلدار ................................................................................................................................8

خدمتگزار شعبه.........................................................................................................................8

دایره اعتبارات .........................................................................................................................8

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ...........................................................................10

1-حساب جاری الکترونیک (جام)..........................................................................................10

2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ........................................11

3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته.................................................................................................11

4-همراه بانک ملت................................................................................................................12

5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...........................................................................12

6-ملت کارت متمرکز ...........................................................................................................12

7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ...............................................................................13

8-هدیه کارت ملت................................................................................................................13

9- بن کارت ملت..................................................................................................................13

10- انواع تسهیلات بانکی .....................................................................................................14

فصل دوم :عقوداسلامی

1- قرض الحسنه.....................................................................................................................16

کارمزد...................................................................................................................................16

وثایق وتضمینات.....................................................................................................................17

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ...........................................................................17

عملیات حسابداری قرض الحسنه.............................................................................................18

  • ثبت حساب انتظامی قراردادهای .......................................................................................18

2- ثبت  وثایق وتضمینات.......................................................................................................18

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد .................................................................................18

4-دریافت اقساط....................................................................................................................19

5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.........................................................................19

2- مضاربه..............................................................................................................................20

عملیات حسابداری مضاربه .....................................................................................................22

1-ثبت قرارداد مضاربه........................................................................................................... 22

2-ثبت وثایق وتضمینات ........................................................................................................23

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی......................................................................................23

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................23

5-پرداخت سرمایه مضاربه .....................................................................................................24

6-فروش کالای موضوع مضاربه.............................................................................................24

3-مشارکت مدنی...................................................................................................................25

عملیات حسابداری مشارکت مدنی..........................................................................................26

1- ثبت قرارداد ......................................................................................................................26

2-اخذ وثایق وتضمینات.........................................................................................................26

3-واریز مشارکت مدنی..........................................................................................................27

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی........................................................................................28

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت.............................................28

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی........................................................................28

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد..........................................................................29

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد............................................................................29

7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی......................................................................30

4-فروش اقساطی....................................................................................................................31

فروش اقساطی مسکن..............................................................................................................32

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار......................................................................32

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی.................................................................................33

عملیات حسابداری فروش اقساطی ..........................................................................................34

1-ثبت قرارداد........................................................................................................................34

2-واحد وثایق وتضمینات.......................................................................................................34

   3-پیش پرداخت فروش اقساطی.............................................................................................35

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................35

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی...................................................................................35

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی.....................................................................................36

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی...................................................................................36

8-دریافت اقساط....................................................................................................................37

9-تسویه حسابها فروش اقساطی .............................................................................................38

5-اجاره به شرط تملیک.........................................................................................................38

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک................................................................................39

1-ثبت قرارداد.......................................................................................................................39

2-ثبت وثایق وتضمینات.........................................................................................................40

3-وصول پیش دریافت از مشتری...........................................................................................40

4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده.......................................................................................40

5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک......................................................................................41

6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.................................................................................41

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط.........................................42

8-تغییرات قرارداد..................................................................................................................42

9-دریافت مال الاجاره............................................................................................................43

10-تعدیل حساب سود سالهای آینده .....................................................................................43

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره......................................................................................43

12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق................................................................................44

13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد........................................................45

6-سلف.................................................................................................................................45

سود معاملات سلف................................................................................................................46

عملیات حسابداری...............................................................................................................47

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................47

2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................47

7- جعاله................................................................................. ............................................48

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت.........................................................................49

عملیات حسابداری جعاله......................................................................................................49

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................49

2-اخذ وثیقه یا تضمین.........................................................................................................49

3-اخذ پیش دریافت............................................................................................................50

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار..........................................................................50

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ....................................................50

6-  مزارعه...........................................................................................................................51

عملیات حسابداری مزارعه....................................................................................................52

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................52

2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................52

3-پرداخت بابت مزارعه ......................................................................................................52

4-دریافت سهم بانک..........................................................................................................53

5-تسویه حساب مزارعه .......................................................................................................53

6-برگشت حسابهای انتظامی ...............................................................................................54

9-مساقات...........................................................................................................................55

حسابداری مساقات...............................................................................................................55

1- ثبت قرارداد....................................................................................................................55

2-ثبت وثیقه یا تضمین.........................................................................................................55

3-پرداخت بابت مساقات......................................................................................................56

4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) .................................................................................56

5-تسویه حساب مساقات......................................................................................................56

6-برگشت حسابهای انتظامی................................................................................................56

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی ..........................................................................................60

مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي.....................................................................................61

1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده .......................................................................61

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات....................................................................... ..................62

3-ضمانتنامه پيش پرداخت...................................................................................................63

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار....................................................................................64

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت...................................................................................................65

1-5- ضمانتنامه گمركي........................................................................... .........................65

انواع ضمانتنامه هاي گمركي ....................................................................... ..................65

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي .......................................................56

2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا...........................................................................56

3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا......................................................................... ...........66

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.......................................................................... ...........66

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی....................................................................67

2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه ........................................................................... ....................68

3-5- ضمانتنامه دادگستري.......................................................................... ......................69

4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه........................................................................... ....................69

صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك.......................................................................................................70

صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن...........................................................71

ضمانتنامه ارزي ............................................................................................ ...................72

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني......................................................................72

نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت...............72

مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري.......................................74

الف)اشخاص حقيقي........................................................................................... ..................74

ب) اشخاص حقوقي........................................................................................ ......................74

مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه................................................................80

الف)عمليات صدور ضمانتنامه............................................................................. ...................80

ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه.................................................................................82

1-ب- ثبت انتظامي قرارداد........................................................................... ....................82

2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه.......................................................................... ..................82

3-ب – ثبت تعهدات ........................................................................... ............................82

4-ب- ثبت سپرده نقدي........................................................................... .........................83

5-ب- ثبت تمبر مالياتي........................................................................... .........................83

6-ب- ثبت كارمزد........................................................................... .................... ...........83

ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد...............................................................................84

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي........................................................85

عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه........................................................................................86

نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ......................................................................87

مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه........................................................................... ..................89

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ........................................................................................90

برگشت تعهدات ........................................................................... ........................................90

برگشت سپرده نقدی...............................................................................................................91

برگشت کارمز........................................................................... ......................... ..................91

برگشت وثایق.........................................................................................................................91

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...................................................................................................92

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ......................................................................... ...............94

برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد.....................................................................96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر............................................................................................................ ................101

 

مقدمه

 

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

 

رئیس شعبه :

مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:

 در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی  بانك را دارد.

 

 

رئیس دایره صندوق :

 مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با خلاصه   دفتر کل رابه عهده دارد.

 تحویلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و ... و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.

مثلا اگر مشتری A  مبلغ 10000 ریال به حساب جاری 120 خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد.قیمت: 6,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


پاورپوینت آذربایجان غربی


گزارش کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد


پاورپوینت متابولیسم چربیها


پک نرم افزار های اندرویدی عمران


گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


فرمول هاي استخدام شدن+چطور یک شغل خوب و مناسب پیدا کنم؟+فرم خام رزومه


گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني 96 صفحه فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم جدید 96


گزارش كارآموزي در معدن سنگ حوض ماهي اصفهان


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا چهارم ابتدایی سال 96 ورد


نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل اول و دوم فایل ورد


دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ


پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه


پاورپوینت ارائه شفاهی


پاورپوینت کاویتاسیون


پاورپوینت موازنه جرم و انرژی


پاورپوینت Reproduction Physiology


پاورپوینت توربين بادي و بررسي انواع ژنراتور


پاورپوینت کپسول ژلوفن


پاورپوینت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)


پاورپوینت راه های جذب دانشجویان به نمـازکلمات کلیدی :ثبت وثایق وتضمینات ثبت تعهدات بانک پیش پرداخت فروش پرداخت فروش اقساطی رابه عهده دارد خصوص صدور ضمانتنامه برگشت حسابهای انتظامی 85عمليات حسابداري تمديد بانكي 85عمليات حسابداري حسابداري تمديد ضمانتنامه ثبت قرارداد وثایق وتضمینات فروش اقساطی شرط تملیک قرض الحسنه ضمانتنامه هاي مشارکت مدنی بانک ملت صدور ضمانتنامه ضمانتنامه پرداخت قرارداد دریافت حسابداری اقساطی وثایق وتضمینات گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی ثبت وثایق وتضمینات ثبت تعهدات بانک پیش پرداخت فروش پرداخت فروش اقساطی رابه عهده دارد خصوص صدور ضمانتنامه برگشت حسابهای انتظامی 85عمليات حسابداري تمديد بانكي 85عمليات حسابداري حسابداري تمديد ضمانتنامه ثبت قرارداد وثایق وتضمینات فروش اقساطی شرط تملیک قرض الحسنه ضمانتنامه هاي مشارکت مدنی بانک ملت صدور ضمانتنامه ضمانتنامه پرداخت قرارداد دریافت حسابداری اقساطی وثایق وتضمینات
سایر محصولات