قورباغه را قورت بده نویسنده: برایان تریسی - مرجع دانلود
قورباغه را قورت بده نویسنده: برایان تریسی
قورباغه را قورت بده نویسنده: برایان تریسی

قورباغه را قورت بده! نويسنده: برايان تريسي

بیست و یک روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زماناين آتاب براي اين نوشته شده است آه به شما نشان بدهد چطور در آارهايتان سريع تر پيش برويد.روش هايي آه در زير مي خوانيد شامل بيست و يك اصل است آه در مجموع قدرتمندترين اصولي است آهتا آنون در زمينه آارآيي فردي آشف آرده ام.روش ها، تكنيك ها و استراتژي هايي آه ارائه مي شوند آاربردي، اثبات شده و سريع العمل هستند. برايصرفه جويي در وقت از توضيحات گوناگون روانشناختي و عاطفي در مورد تنبلي و ضعف در مديريتزمان خودداري شده است. در اينجا از مقدمه چيني هاي طولاني در مورد مباحث نظري و اصول و روشتحقيق، خبري نيست. آنچه در اينجا مي آموزيد اعمال مشخصي است آه مي توانيد آنها را بلافاصله به آاربگيريد تا در آار خود به نتايج بهتر و سريع تر دست پيدا آنيد.هر ايده اي آه در اين آتاب عنوان مي شود روي بالابردن سطح آلي بهره وري، عملكرد و بازده آاري شمامتمرآز شده است تا ارزش و اعتبار شما را در هر آاري آه مي آنيد بيشتر آند. شما مي توانيد بسياري ازاين ايده...

قورباغه را قورت بده! نويسنده: برايان تريسي

بیست و یک روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

اين آتاب براي اين نوشته شده است آه به شما نشان بدهد چطور در آارهايتان سريع تر پيش برويد.
روش هايي آه در زير مي خوانيد شامل بيست و يك اصل است آه در مجموع قدرتمندترين اصولي است آه
تا آنون در زمينه آارآيي فردي آشف آرده ام.
روش ها، تكنيك ها و استراتژي هايي آه ارائه مي شوند آاربردي، اثبات شده و سريع العمل هستند. براي
صرفه جويي در وقت از توضيحات گوناگون روانشناختي و عاطفي در مورد تنبلي و ضعف در مديريت
زمان خودداري شده است. در اينجا از مقدمه چيني هاي طولاني در مورد مباحث نظري و اصول و روش
تحقيق، خبري نيست. آنچه در اينجا مي آموزيد اعمال مشخصي است آه مي توانيد آنها را بلافاصله به آار
بگيريد تا در آار خود به نتايج بهتر و سريع تر دست پيدا آنيد.
هر ايده اي آه در اين آتاب عنوان مي شود روي بالابردن سطح آلي بهره وري، عملكرد و بازده آاري شما
متمرآز شده است تا ارزش و اعتبار شما را در هر آاري آه مي آنيد بيشتر آند. شما مي توانيد بسياري از
اين ايده ها را در زندگي خصوصي خود نيز به آار بگيريد. هر آدام از اين رو شها و تكنيك هاي بيست و
يك گانه به خودي خود آامل بوده و همگي ضروري هستند. يك استراتژي ممكن است در موفقيت در يك
آار مؤثر باشد و يك استراتژي ديگر را مي توان براي آار ديگري استفاده آرد. روي هم رفته اين ايد ههاي
بيست و يك گانه در مورد آارآيي فردي مثل غذاهاي آماده اي هستند آه مي توان آنها را در هر زمان و
به ترتيب اهميتي آه در شرايط آنوني براي ما دارد به طور دلخواه مورد استفاده قرار داد.
آليد موفقيت عمل آردن است. اين اصول براي رسيدن به پيشرفت ها و نتايج سريع و قابل پيش بيني
نتيجه بخش هستند. هر چقدر سريع تر آنها را ياد بگيريد و به آار ببنديد مسلماً در حرفه خود سريع تر
پيشرفت خواهيد آرد.
هيچ محدوديتي در مورد آنچه مي توانيد انجام بدهيد وجود نخواهد داشت به شرطي آه ياد
بگيريد چطور؛ " قورباغه را قورت بدهيد "
برايان تريسي - سولانابيچ، آاليفرنيا

 قیمت: 1,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


آموزش برنامه نویسی 0تا 100 php نوع فایل:pdf تعداد صفحات:226


آموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز - نوع فایل:pdf - تعداد صفحات:203


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چهارراه پول سازی رابرت کیوساکی نصایح پدر ثروتمند برای دستیابی به استقلال مالی


هفده اصل كار تيمی


باباي دارا، باباي ندار


جادوي کار پاره وقت


تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و کیم کیوساکی


کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و کیم کیوساکیکلمات کلیدی :دلخواه مورد استفاده طور دلخواه مورد مورد استفاده قرار داد آليد موفقيت اين اصول براي شرايط آنوني براي شده است آارآيي فردي برايان تريسي ايد ههايبيست مورد آارآيي فردي مثل توانيد استراتژي بگيريد نتايج موفقيت استفاده بدهيد برايان قورباغه را قورت بده! نويسنده: برايان تريسيدلخواه مورد استفاده طور دلخواه مورد مورد استفاده قرار داد آليد موفقيت اين اصول براي شرايط آنوني براي شده است آارآيي فردي برايان تريسي ايد ههايبيست مورد آارآيي فردي مثل توانيد استراتژي بگيريد نتايج موفقيت استفاده بدهيد برايان
سایر محصولات