گتاب نگته های گوچگ زندگی 1 - مرجع دانلود
گتاب نگته های گوچگ زندگی 1
گتاب نگته های گوچگ زندگی 1

كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1

كتاب نكته هاي كوچك زندگياچ جكسون براونترجمه زهره زاهديترجمه اي از كتابlife little instructionsهر روز به سه نفر اظهار ادب آندر خانه يك حيوان نگه داردست آم سالي يك بار طلوع آفتاب را تماشاآنسالروز تولد ديگران را به خاطر بسپاربا صميميت دست بدهدر چشم ديگران نگاه آناز عبارت »متشكرم « زياد استفاده آناز عبار ت »خواهش مي آنم « زياد استفادهآننواختن...

كتاب نكته هاي كوچك زندگي
اچ جكسون براون
ترجمه زهره زاهدي
ترجمه اي از كتاب
life little instructions

هر روز به سه نفر اظهار ادب آن
در خانه يك حيوان نگه دار
دست آم سالي يك بار طلوع آفتاب را تماشا
آن
سالروز تولد ديگران را به خاطر بسپار
با صميميت دست بده
در چشم ديگران نگاه آن
از عبارت »متشكرم « زياد استفاده آن
از عبار ت »خواهش مي آنم « زياد استفاده
آن

نواختن يك ساز را ياد بگير
در حمام آواز بخوان
در هر بهار گلي بكار
آمتر از درآمدت خرج آن
اتومبيل ارزان قيمت سوار شو، اما بهترين
خانه اي را آه در توان داري بخر
آتاب هاي خوب را بخر، حتي اگر نخواني
خود را و ديگران را ببخش
از نخ دندان استفاده آنقیمت: 1,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


آموزش برنامه نویسی 0تا 100 php نوع فایل:pdf تعداد صفحات:226


آموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز - نوع فایل:pdf - تعداد صفحات:203


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و کیم کیوساکیکلمات کلیدی :استفاده آناز عبار آنم laquo زياد زياد استفاده آناز laquo زياد استفاده raquo متشكرم laquo متشكرم laquo زياد laquo زياد استفادهآننواختن ياد بگيردر حمام ارزان قيمت سوار توان داري بخرآتاب laquo زياد هاي كوچك كتاب نكته نكته هاي بگيردر حمام ياد بگيردر حمام آواز آواز بخواندر ديگران استفاده raquo laquo كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1استفاده آناز عبار آنم laquo زياد زياد استفاده آناز laquo زياد استفاده raquo متشكرم laquo متشكرم laquo زياد laquo زياد استفادهآننواختن ياد بگيردر حمام ارزان قيمت سوار توان داري بخرآتاب laquo زياد هاي كوچك كتاب نكته نكته هاي بگيردر حمام ياد بگيردر حمام آواز آواز بخواندر ديگران استفاده raquo laquo
سایر محصولات