بابای دارا، بابای ندار - مرجع دانلود
بابای دارا، بابای ندار
بابای دارا، بابای ندار

باباي دارا، باباي ندار

ثروتمندان به فرزندان خود در زمينه كاركرد پول چه چيزي مي آموزند، كه نادارها و اعضاي طبقه مياني جامعه از آن غافلند!  رابرت كيوساكي، شارون لچنر   مترجم: دكتر عبدالرضا رضاي ينژادما دوران گذشته را پشت سر گذاشت ه ايم و به زمان ه اي رسيده ايم كه علم و ثروت در يك راستا...

ثروتمندان به فرزندان خود در زمينه كاركرد پول چه چيزي مي آموزند، كه
نادارها و اعضاي طبقه مياني جامعه از آن غافلند!  رابرت كيوساكي، شارون لچنر   مترجم: دكتر عبدالرضا رضاي ينژاد

ما دوران گذشته را پشت سر گذاشت ه ايم و به زمان ه اي رسيده ايم كه علم و ثروت در يك راستا قرار
گرفته اند. علم و ثروت بحث امروز است
نويسندگان كتاب به اين نكته اشاره دارند كه “ تا ٣٠٠ پيش، زمين منبع ثروت بو د . زمين داران ثروتمند
به حساب م ي آمدند، پس از آن دوران صنعتي فرارسيد و صاحبان صنايع به ثروت رسيدن د . امروز دوران
دانش و اطلاعات اس ت . كساني كه به اطلاعات تازه و روز دسترسي داشته باشند ثروتمندن د .” نويسندگان
كتاب، روش هاي آموزشي مدارس را براي عصر حاضر مناسب و كافي نم ي دانند و معتقدند كه “مدرسه ها
كارمندپرورند و نه كارآفرين پرور.”
آموزش هايي كه براي عصر سازما ن هاي بزرگ و بوروكراتيك مناسب بود، ديگر جوابگوي نيازهاي
سازمان هاي پيچيده، شبك ه اي و مبتني بر دانش امروز نيس ت . درواقع فرزندان ما را براي دنيايي تربيت
مي كنند كه ديگر وجود ندار د . نويسندگان به جوان ا ن امروز توصيه م ي كنند كه كارآفرين باشن د . براي
كارآفريني بايد سخت كوش، خوش بين و ريسك پذير بود و بايد هوشمندي مالي داشت.
هوشمندي مالي نيز از چهار عامل
• آشنايي با حسابداري،
• روش هاي سرمايه گذاري،
• بازاريابي،
• آگاهي از قوانين، حاصل مي شود.
و بالاخره پيام اصلي كتاب اين است: “براي پول كار نكنيد، بگذاريد پول برايتان كار كند.”قیمت: 1,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


آموزش برنامه نویسی 0تا 100 php نوع فایل:pdf تعداد صفحات:226


آموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز - نوع فایل:pdf - تعداد صفحات:203


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


جادوي کار پاره وقت


تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و کیم کیوساکی


کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


اصول حمایت و پرزنت های موفق توسط آقای رندی گیجکلمات کلیدی :بود ديگر جوابگوي rdquo آموزش هايي ديگر جوابگوي نيازهايسازمان براي دنيايي تربيتمي دنيايي تربيتمي كنند پرور rdquo آموزش كارآفرين پرور rdquo داشته باشند ثروتمندن هاي آموزشي مدارس عصر حاضر مناسب براي عصر روش هاي هوشمندي مالي وجود ندار امروز توصيه تربيتمي كنند rdquo ldquo كارآفرين هوشمندي فرزندان اطلاعات باباي دارا، باباي نداربود ديگر جوابگوي rdquo آموزش هايي ديگر جوابگوي نيازهايسازمان براي دنيايي تربيتمي دنيايي تربيتمي كنند پرور rdquo آموزش كارآفرين پرور rdquo داشته باشند ثروتمندن هاي آموزشي مدارس عصر حاضر مناسب براي عصر روش هاي هوشمندي مالي وجود ندار امروز توصيه تربيتمي كنند rdquo ldquo كارآفرين هوشمندي فرزندان اطلاعات
سایر محصولات