مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف فارسی - مرجع دانلود
مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف فارسی
مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف فارسی

مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی

مبانی فیزیکهسته ایوالترمایرهوفاستاد فیزیک دانشگاه استنفورددرست درزمانی که فیزیکدانان اواخرقرن نوزدهم به تصور کشف تمامی اصول وقوانین فیزیکی حاکم بر طبیعت از جرم وماده وانرژی وقوانین حرکت درمدارها و تا ترمودینامیک والکترومغناطیس  به نشانه فتح دروازه های علم فیزیک وبه پایان رساندن مجهولات فیزیک فاتحانه به خودودنیای اطراف خود می نگریستند زیاد طول نکشید که با کشفیات جدیدآزمایشگاهی کشف واثبات وجود فیزیکی الکترون ونوترون کشف تصادفی پرتوزایی همان رادیواکتیویته توسط هانری بکرل کشف پدیده ی...

مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی

مبانی فیزیک

هسته ای

والترمایرهوف

استاد فیزیک دانشگاه استنفورد

درست درزمانی که فیزیکدانان اواخرقرن نوزدهم به تصور کشف تمامی اصول وقوانین فیزیکی حاکم بر طبیعت از جرم وماده وانرژی وقوانین حرکت درمدارها و تا ترمودینامیک والکترومغناطیس  به نشانه فتح دروازه های علم فیزیک وبه پایان رساندن مجهولات فیزیک فاتحانه به خودودنیای اطراف خود می نگریستند زیاد طول نکشید که با کشفیات جدیدآزمایشگاهی کشف واثبات وجود فیزیکی الکترون ونوترون کشف تصادفی پرتوزایی همان رادیواکتیویته توسط هانری بکرل کشف پدیده ی فتوالکتریک کشف خاصیت موجی الکترون وبرعکس کشف خاصیت ذره ای نور مشکل توجیه انرژی درجسم سیاه اندازه گیری های دقیق سرعت نور ارایه ی اصل مکانیک کوآنتومی شرودینگر ارایه نظریه نسبیت این ژست فاتحانه مبدل به چهره هایی متحیر ودرمانده آمیخته به تعجب گردید درحقیقت ظهور دو نظریه ی بزرگ ومتحول کننده ی علم فیزیک یعنی نظریه نسبیت خاص ونظریه یا تئوری مکانیک کوآنتومی که برپایه نگاه موجی به ذرات استواربود باعث کم شدن زمان تصوراین پیروزی بود

نظریه ی نسبیت با سرعت های زیاد سرسام آوردرحدود سرعت نور وپدیده های معلول علم فیزیک را به چالش کشید ومکانیک کوآنتومی با معرفی خاصیت موجی ذرات ومحصورنمودن انرژی درمحدوده های مجازونسبت دادن ویژگی ها وکمیات اجرام بزرگ به ذرات مثل تکانه تکانه زاویه ای حتی تعمیم به ذرات بدون جرم مانند فوتون دروازه ای بزرگ ازسؤال به روی فیزیکدانان گشود

لاکن اگرچه هسته ی اتم شناخته شده بود اما نسبت دادن کمیتهای اجرام بزرگ به این ذره که با آزمایش هم تأیید شده بود اطلاعاتی حاکی از مرکب بودن خود هسته را می داد اینگونه شاخه ای جدید درعلم فیزیک بانام فیزیک هسته ای تولد یافت اما

درباره ی این محصول وکتاب مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی مایرهاف یا مایرهوف که استاد فیزیک دانشگاه استنفورد است این کتاب بعنوان کتاب درسی دررشته ی فیزیک به عنوان درس تخصصی انتخابی وبرای رشته های فیزیک مثل فیزیک هسته ای ازدروس تخصصی الزامی است که با تسلط وبا توجه کامل به جنبه های مختلف ونیز پاسخ دادن به پرسشهایی که ممکن است برای خواننده ودانشجو پیش آید درزمینه ی فیزیک هسته ای متنی جامع وکامل  شامل تشریح مفاهیم فیزیک هسته ای ازابتدا وحل نمونه مسائل هرفصل  مشتمل برهفت فصل که هرفصل بخش هایی درارتباط با موضوع هرفصل دارد نوشته است که سرفصل ها عبارتنداز

فصل اول خواص اساسی هسته جرم بار اندازه ی هسته تکانه  خواص دینامیکی هسته    فصل دوم ساختارهسته آشنایی با مکانیک کوآنتومی امواج دوبروی معادله ی شرودینگرتعبیر شرایط مرزی معادله ی شرودینگردرمختصات قطبی ( مهم ) نوشتن معادله ی موج برای دوذره تحت نیروهای متقابل                                                  فصل سوم هسته داخل یک جعبه ی مکعبی بسته نفوذ ذره ازسد پتانسیل            انرژی شکستگی تعاریف انرژی متوسط  انرژی متوسط برنوکلئونها اشباع کوتاه برد بودن نیروهای هسته ای روند منظم انرژی جدایی فصل چهار مدل قطره ای هسته انرژی زایی انرژی خط پایداری فصل پنج مدل لایه ای هسته مدلهای مختلف جفت شدگی اسپین-مدار(مهم) اندرکنش تابش با ماده فصل شش اثرفتوالکتریک اندرکنش تابش هسته ای با ماده  فصل هفت تولید زوج واپاشی پرتوزا واپاشی گامایی واپاشی بتایی فرضیه نوترینو  طول عمر طبقه بندی واپاشی وگیراندازی الکترون وانرژی مربوط به این گیراندازی (مهم) نیروهای هسته ای  و بخش های دیگر بعلاوه مسائل پایانی  وجواب مسائل پایانی بصورت خلاصه بدون تشریح 

این محصول مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی جرالد می یر هاف به زبان فارسی دریک فایل pdf درون یک فایل zip در ۳۸۴صفحه ازفروشگاه اینترنتی فایل جمهور عرضه شده است

 قیمت: 9,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


زنبق دره بالزاک


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


داستانهای حسین کرد شبستری


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی


حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی


جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو


شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)


نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی


حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج ششکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp مبانی فیزیک هسته شرایط مرزی معادله مهم نوشتن معادله تحت نیروهای متقابلnbsp شرودینگرتعبیر شرایط مرزی موج برای دوذره امواج دوبروی معادله هستهnbsp nbsp nbsp دینامیکی هستهnbsp nbsp nbsp nbsp فیزیک هسته مبانی فیزیک مکانیک کوآنتومی علم فیزیک نیروهای هسته سرعت نور این محصول نظریه نسبیت فیزیک انرژی کوآنتومی واپاشی مبانی خاصیت نظریه نسبیت مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسیnbsp nbsp nbsp مبانی فیزیک هسته شرایط مرزی معادله مهم نوشتن معادله تحت نیروهای متقابلnbsp شرودینگرتعبیر شرایط مرزی موج برای دوذره امواج دوبروی معادله هستهnbsp nbsp nbsp دینامیکی هستهnbsp nbsp nbsp nbsp فیزیک هسته مبانی فیزیک مکانیک کوآنتومی علم فیزیک نیروهای هسته سرعت نور این محصول نظریه نسبیت فیزیک انرژی کوآنتومی واپاشی مبانی خاصیت نظریه نسبیت
سایر محصولات