شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل فارسی - مرجع دانلود
شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل فارسی
شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل فارسی

شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی

چارلزمورتیمرشیمی عمومی کامل  فارسیدرس شیمی عمومی ازدروس پایه واساسی کلیه ی رشته های مرتبط با شیمی است تا آنجا که یادمان است دبیران دلسوز شیمی دردوران دبیرستان دردرس شیمی مارابا کتابی به نام شیمی عمومی مورتیمرآشنا کردندکه بسیارو بخصوص دریادگیری مفهوم موازنه ی روابط واکنش های شیمیایی بسیار سودمند بود بطوریکه هنوز نحوه ی موازنه واکنشهای شیمیایی یک طرفه ودوطرفه یا برگشت پذیرازهمین کتاب آموخته ویادمان مانده است درواقع دبیران دلسوزشیمی دوره ی دبیرستان مارا درآن مقطع با کتابی پیشرفته ودانشگاهی ازنویسنده ای مسلط آشنا نمودند که اگرامروزبعضی ازما می توانند با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی دررشته ای غیرازشیمی درحل برخی مسائل نسبتأ سخت شیمی دانشگاه به فرددیگری کمک کرده وتعجب اورا باعث...

شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی

چارلزمورتیمر

شیمی عمومی کامل  فارسی

درس شیمی عمومی ازدروس پایه واساسی کلیه ی رشته های مرتبط با شیمی است تا آنجا که یادمان است دبیران دلسوز شیمی دردوران دبیرستان دردرس شیمی مارابا کتابی به نام شیمی عمومی مورتیمرآشنا کردندکه بسیارو بخصوص دریادگیری مفهوم موازنه ی روابط واکنش های شیمیایی بسیار سودمند بود بطوریکه هنوز نحوه ی موازنه واکنشهای شیمیایی یک طرفه ودوطرفه یا برگشت پذیرازهمین کتاب آموخته ویادمان مانده است درواقع دبیران دلسوزشیمی دوره ی دبیرستان مارا درآن مقطع با کتابی پیشرفته ودانشگاهی ازنویسنده ای مسلط آشنا نمودند که اگرامروزبعضی ازما می توانند با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی دررشته ای غیرازشیمی درحل برخی مسائل نسبتأ سخت شیمی دانشگاه به فرددیگری کمک کرده وتعجب اورا باعث شوند نتیجه ی کاربزرگ  آن دبیران بزرگواردرآشنا نمودن بعضی ازما دردوران دبیرستان با این کتاب گرانقدرشیمی ازمورتیمراست که نسخه ای بزرگوارانه اهدا شده است  امیداست هرجا هستند درسلامتی کامل وموفق باشند

با آنچه دربالا نوشته شد همگان متوجه ی معرفی کتاب شیمی عمومی چارلزمورتیمر شده اند این متن دوجلدی است که دراینجا متن کامل شیمی عمومی مورتیمرعرضه شده است دراین کتاب مفاهیم شیمی باروانی وسادگی باورنکردنی توضیح داده شده است وهمانطورکه بیان شد اصل این کتاب بعنوان حل المسائل دردرس شیمی دوران دبیرستان دراختیارمان البته  ازسوی بعضی از دبیران علاقمندبه پیشرفت دانش آموزقرارگرفت اصل متن این کتاب وحل نمونه ی مسائل درآن ازهرموضوعی واکنش های شیمیایی عناصر نوع واکنش موازنه ی جرم وانرژی ونیزموازنه ی روابط عناصرشرکت کننده دریک واکنش یک طرفه یا دوطرفه همان برگشت پذیرمنظور معادله ی واکنش شیمیایی است وسایرموضوعاتی که درفهرست آمده است برای دانش آموزدبیرستانی جنبه ی حل المسائل داشت تا اینکه امروزاین کتاب به عنوان شیمی عمومی دانشگاه دررشته های مرتبط باشیمی شناخته می شود ضمن اینکه حل المسائل فارسی کتاب شیمی عمومی مورتیمر بزودی درهمین فروشگاه اینترنتی جمهور عرضه خواهد شد اما به نظرمی رسد این کتاب با توجه به شیوایی حل مسائل نمونه درمتن کتاب اصلی مورتیمرنیازبه حل المسائل نداشته باشد اما با این حال حل المسائل فارسی این کتاب درهمین فروشگاه درحال تهیه است وبزودی همراه تعداددیگری حل المسائل به لطف وعنایت خدا ارایه خواهد شد

 

این محصول متن کامل وفارسی ۱ شیمی عمومی  چارلزمورتیمر دریک فایل اصلی pdf در۳۰۲ صفحه درون یک فایل zip ازفروشگاه اینترنتی فایل جمهورتقدیم می شود

التماس دعاقیمت: 9,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


زنبق دره بالزاک


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


داستانهای حسین کرد شبستری


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی


متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی


شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)


نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی


حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج ششکلمات کلیدی :کتاب شیمی عمومی نوع واکنش موازنه جرم وانرژی ونیزموازنه روابط عناصرشرکت کننده های شیمیایی عناصر مسائل درآن ازهرموضوعی علاقمندبه پیشرفت دانش پیشرفت دانش آموزقرارگرفت عناصرشرکت کننده دریک شیمی عمومی این کتاب شده است دردرس شیمی های مرتبط درهمین فروشگاه عمومی المسائل واکنش دبیرستان شیمیایی دبیران موازنه فارسی مسائل شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسیکتاب شیمی عمومی نوع واکنش موازنه جرم وانرژی ونیزموازنه روابط عناصرشرکت کننده های شیمیایی عناصر مسائل درآن ازهرموضوعی علاقمندبه پیشرفت دانش پیشرفت دانش آموزقرارگرفت عناصرشرکت کننده دریک شیمی عمومی این کتاب شده است دردرس شیمی های مرتبط درهمین فروشگاه عمومی المسائل واکنش دبیرستان شیمیایی دبیران موازنه فارسی مسائل
سایر محصولات