ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری - مرجع دانلود
ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری

ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری

ترجمه یجلد اول تاریخ طبریترجمه ابوالقاسم پایندهتاریخ مجمع التواریخ الملوک والرسل منتسب به محمدبن جریرطبری تاریخدان وتاریخ نگاربزرگ مسلمان ایرانی به نام تاریخ طبری معروف است اما چرا ترجمه ی تاریخ طبری ؟طبری درعصری تاریخ منتسب به خود را نوشته است که زبان عربی زبان نگارش ایران بوده است همچون سایرمتون ومنابعی که دراین دوره نوشته شده وبه زبان عربی است این مجموعه ی هفده جلدی که طبری پس ازفراغت ازحفظ کل قرآن کریم آن را به رشته ی تحریردرآورده است جزو معتبرترین منابع تاریخی است بطوریکه کمترنظیری دارد ویا درمواردی تنها منبع ومرجع معتبرتاریخ ووقایع تاریخی است طبری درمجموعه کتب تاریخ خویش تاریخ وحوادث ووقایع را ازابتدا وآغازخلقت حتی حوادث آفرینش انسان را وچگونگی خلقت بشررا شرح می دهدتا روزگارپیامبرخاتم ووقایع پس ازرحلت پیامبراسلام تا عصرودوره ای که خود زندگی می کرده است جلد اول این مجموعه همانطورکه بیان شد به آغازآفرینش درکل وآفرینش انسان وچگونگی خلقت انسان وهبوط آدم وحوا به زمین ووقایعی که برایشان گذشت داستان هابیل وقابیل ودرادامه به بعثت انبیاء ازآدم به بعد می پردازدشرح وروایت وقایع تاریخی ازتاریخ طبری علاوه برویژگی مستند بودن ونیز اعتبارآن جنبه روایی...

ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری

ترجمه ی

جلد اول تاریخ طبری

ترجمه ابوالقاسم پاینده

تاریخ مجمع التواریخ الملوک والرسل منتسب به محمدبن جریرطبری تاریخدان وتاریخ نگاربزرگ مسلمان ایرانی به نام تاریخ طبری معروف است اما چرا ترجمه ی تاریخ طبری ؟

طبری درعصری تاریخ منتسب به خود را نوشته است که زبان عربی زبان نگارش ایران بوده است همچون سایرمتون ومنابعی که دراین دوره نوشته شده وبه زبان عربی است

این مجموعه ی هفده جلدی که طبری پس ازفراغت ازحفظ کل قرآن کریم آن را به رشته ی تحریردرآورده است جزو معتبرترین منابع تاریخی است بطوریکه کمترنظیری دارد ویا درمواردی تنها منبع ومرجع معتبرتاریخ ووقایع تاریخی است طبری درمجموعه کتب تاریخ خویش تاریخ وحوادث ووقایع را ازابتدا وآغازخلقت حتی حوادث آفرینش انسان را وچگونگی خلقت بشررا شرح می دهدتا روزگارپیامبرخاتم ووقایع پس ازرحلت پیامبراسلام تا عصرودوره ای که خود زندگی می کرده است جلد اول این مجموعه همانطورکه بیان شد به آغازآفرینش درکل وآفرینش انسان وچگونگی خلقت انسان وهبوط آدم وحوا به زمین ووقایعی که برایشان گذشت داستان هابیل وقابیل ودرادامه به بعثت انبیاء ازآدم به بعد می پردازد

شرح وروایت وقایع تاریخی ازتاریخ طبری علاوه برویژگی مستند بودن ونیز اعتبارآن جنبه روایی آن است داستان مربوط به آفرینش وخلقت انسان که به دوبخش زندگی موقت انسان دربهشت وهبوط انسان به زمین را شامل می شود وپس ازآن به شرح ماجرای هابیل وقابیل وارتکاب به قتل هابیل توسط قابیل ودلایل این اولین قتل ووقایع بعدی تا بعثت موسی ع موضوع وفهرست جلد اول است جلدهای بعدی آمیخته به داستان ملوک ونیز انبیاء مبعوث شده درزمان آنهاست وتا هفده جلد کامل

این محصول جلد اول تاریخ طبری با موضوعات وفهرست مندرجات مذکوردربالااست که درفایل اصلی pdf دریک فایل zip در347 صفحه عرضه شده استقیمت: 8,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


زنبق دره بالزاک


ارابه ی خدایان


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش


حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودومکلمات کلیدی :اول تاریخ طبری علاوه برویژگی مستند طبری علاوه برویژگی تاریخی ازتاریخ طبری برویژگی مستند بودن ازتاریخ طبری علاوه بودن ونیز اعتبارآن است داستان مربوط تاریخ طبری جلد اول اول تاریخ تاریخی است وچگونگی خلقت هابیل وقابیل زبان عربی این مجموعه تاریخ انسان ووقایع ترجمه هابیل داستان تاریخی ترجمه ی جلد اول تاریخ طبریاول تاریخ طبری علاوه برویژگی مستند طبری علاوه برویژگی تاریخی ازتاریخ طبری برویژگی مستند بودن ازتاریخ طبری علاوه بودن ونیز اعتبارآن است داستان مربوط تاریخ طبری جلد اول اول تاریخ تاریخی است وچگونگی خلقت هابیل وقابیل زبان عربی این مجموعه تاریخ انسان ووقایع ترجمه هابیل داستان تاریخی
سایر محصولات