متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی - مرجع دانلود
متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی

متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی

متن کامل داستانی برگردان به نثرروان فارسیلیلی ومجنوننظامی گنجویلیلی ومجنون دراصل یک متن منظوم وشاعرانه وبصورت شعرازنظامی گنجوی است این متن منظوم داستان عشق پاک وسوزان شخصی به نام مجنون به دختری به نام لیلی را شرح می دهد نظامی گنجوی یک سروده ی بسیارزیبا را ازداستان عشقی بی آلایش وپاک بین دونفررا به تصویرمی کشد البته داستان عاشقانه ی معروف لیلی ومجنون مختص ادبیات فارسی وابداع نظامی گنجوی نیست بلکه درمتون ادبیات عرب همین داستان عاشقانه قبل ازآنکه نظامی گنجوی این داستان را به نظم بکشد آمده است داستان اصلی مربوط به عشق دیوانه وارشخصی به نام قیس عامری به دختری به نام   رباب    است که نظامی گنجوی نام این عاشق ومعشوق را به عنوان کلی لیلی ومجنون تغییرداده است نظامی گنجوی دوبارداستان لیلی ومجنون را به نظم کشید یک باردرسال 568 هجری قمری وباردیگربا تجدیدنظردرسال 588 هجری قمری که متن منظوم به جا مانده مربوط به نسخه ی تجدیدنظرشده استاین داستان عشق واقعی دورازهوس رابه تصویرمی کشد عشقی حقیقی که دردل خود معارفی عمیق دارد بطورکلی می توان گفت این ایرانیان بودندکه ازداستانهای عاشقانه ی پراکنده متنی جامع ویکدست فراهم ساختند وازاین داستان های پراکنده داستانی پرشکوه وبا افزودن سلیقه وذوق ادبی خود به این پراکنده داستان ها متنی داستانی وعاشقانه ی ناب ساختند که نام این دوشخصیت عالم گیرشداما نسخه ی ارایه شده به عنوان محصول لیلی ومجنون که تقدیم می شود برگردان همین داستان منظوم به داستانی منثوربه نثرروان وزبان فارسی امروزماست که ضمن وفاداری کامل به اصل محتوی ومعارف داستان این داستان عاشقانه ی ناب را بصورت روایت نوشتاری داستانی نثرارایه می دهد شخصیت  که این داستان منظوم را به داستانی منثوروروان برگردانده است بانوی کارشناسی است که خود یکی از پژوهشگران شعروادبیات وآثار  نظامی گنجوی است اما درمورد پایان این عشق سوزنده ی پرماجرا سخنی نمی توان گفت عده ای پایانی ترادژیک براین...

متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی

متن کامل داستانی برگردان به نثرروان فارسی

لیلی ومجنون

نظامی گنجوی

لیلی ومجنون دراصل یک متن منظوم وشاعرانه وبصورت شعرازنظامی گنجوی است این متن منظوم داستان عشق پاک وسوزان شخصی به نام مجنون به دختری به نام لیلی را شرح می دهد نظامی گنجوی یک سروده ی بسیارزیبا را ازداستان عشقی بی آلایش وپاک بین دونفررا به تصویرمی کشد البته داستان عاشقانه ی معروف لیلی ومجنون مختص ادبیات فارسی وابداع نظامی گنجوی نیست بلکه درمتون ادبیات عرب همین داستان عاشقانه قبل ازآنکه نظامی گنجوی این داستان را به نظم بکشد آمده است داستان اصلی مربوط به عشق دیوانه وارشخصی به نام قیس عامری به دختری به نام   رباب    است که نظامی گنجوی نام این عاشق ومعشوق را به عنوان کلی لیلی ومجنون تغییرداده است نظامی گنجوی دوبارداستان لیلی ومجنون را به نظم کشید یک باردرسال 568 هجری قمری وباردیگربا تجدیدنظردرسال 588 هجری قمری که متن منظوم به جا مانده مربوط به نسخه ی تجدیدنظرشده است

این داستان عشق واقعی دورازهوس رابه تصویرمی کشد عشقی حقیقی که دردل خود معارفی عمیق دارد بطورکلی می توان گفت این ایرانیان بودندکه ازداستانهای عاشقانه ی پراکنده متنی جامع ویکدست فراهم ساختند وازاین داستان های پراکنده داستانی پرشکوه وبا افزودن سلیقه وذوق ادبی خود به این پراکنده داستان ها متنی داستانی وعاشقانه ی ناب ساختند که نام این دوشخصیت عالم گیرشد

اما نسخه ی ارایه شده به عنوان محصول لیلی ومجنون که تقدیم می شود برگردان همین داستان منظوم به داستانی منثوربه نثرروان وزبان فارسی امروزماست که ضمن وفاداری کامل به اصل محتوی ومعارف داستان این داستان عاشقانه ی ناب را بصورت روایت نوشتاری داستانی نثرارایه می دهد شخصیت  که این داستان منظوم را به داستانی منثوروروان برگردانده است بانوی کارشناسی است که خود یکی از پژوهشگران شعروادبیات وآثار  نظامی گنجوی است اما درمورد پایان این عشق سوزنده ی پرماجرا سخنی نمی توان گفت عده ای پایانی ترادژیک براین داستان عاشقانه وعشقی ناکام را به انجام این داستان نسبت می دهند وگروهی دیگرفرجام این عشق را وصال  ونیکو دانسته اند اما بهترین راه برای آگاهی ازپایان این داستان پرحادثه وحزن انگیز وپرازنشیب وفراز خواندن خودداستان است ازیک منبع معتبرکه دراینجا این محصول به نثربرگردان شده حاوی همین اصالت اعتباروصدق پایان ماجری اشاره دارد واین محصول معتبررا تقدیم می کنیم

این محصول داستان برگردان شعربه نثرروان فارسی به نام داستان لیلی ومجنون بصورت فایل اصلی pdf  که دریک فایل zip قراردارد در231صفحه تقدیم علاقمندان ادبیات وجمیع دوستداران کتاب می شودقیمت: 9,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


زنبق دره بالزاک


سفرنامه ی مارکوپلو


ارابه ی خدایان


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


ماجراهای تن تن ومیلو


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


کلیات هفت جلدی قیام مختار


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل فارسی اصول مکانیک کوآنتومی شانکار-2005


حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی


فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی


متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم


مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث


متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده


فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین


متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند


متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم


متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول


متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم


متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز


متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید


ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14


ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل


متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول


متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق


جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکوراییکلمات کلیدی :وآثار nbsp نظامی nbsp نظامی گنجوی اما درمورد پایان شعروادبیات وآثار nbsp پژوهشگران شعروادبیات وآثار این داستان منظوم داستانی منثوروروان برگردانده است بانوی کارشناسی نظامی گنجوی لیلی ومجنون این داستان داستان عاشقانه متن منظوم داستان منظوم گنجوی است همین داستان این عشق داستان گنجوی داستانی نظامی ومجنون منظوم عاشقانه متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجویوآثار nbsp نظامی nbsp نظامی گنجوی اما درمورد پایان شعروادبیات وآثار nbsp پژوهشگران شعروادبیات وآثار این داستان منظوم داستانی منثوروروان برگردانده است بانوی کارشناسی نظامی گنجوی لیلی ومجنون این داستان داستان عاشقانه متن منظوم داستان منظوم گنجوی است همین داستان این عشق داستان گنجوی داستانی نظامی ومجنون منظوم عاشقانه
سایر محصولات