هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع - مرجع دانلود
هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مناظره ومباحثه ی تاریخی ومهم علمی امام علی بن موسی امام رضا عبا علما وپیروان ادیان ومذاهب دیگربه قلم آیت الله ناصرمکارم شیرازیپس ازآنکه مأمون عباسی با تظاهربه علوی بودن حمایت مردم ایران را بخود جلب نمود درادامه ی همین سیاست متظاهرانه امام رضا ع را ازمدینه به مرو درخراسان آورد ومقام ولایتعهدی را برایشان تحمیل نمود متوجه ی محبوبیت روزافزون امام رضا ع درقلوب مردم ازاقصی نقاط بلاد گسترده ی اسلام آن دوران شد فضیلت والای علمی امام ع نقشی پررنگ وممتاز درافزایش دوستداران ومعتقدان به امامت وعصمت را باعث شد برای همین مأمون برای کاستن ازاین فضیلت علمی ومعرفتی گاه به گاه جمعی ازدانشمندان وبزرگان ادیان دیگررابه دربارفرامی خواند وجلسات مناظره بین امام ع به تنهایی وجمعی ازدانشمندان ادیان ومذاهب...

هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مناظره ومباحثه ی تاریخی ومهم علمی

امام علی بن موسی امام رضا ع

با علما وپیروان ادیان ومذاهب دیگر

به قلم آیت الله ناصرمکارم شیرازی

پس ازآنکه مأمون عباسی با تظاهربه علوی بودن حمایت مردم ایران را بخود جلب نمود درادامه ی همین سیاست متظاهرانه امام رضا ع را ازمدینه به مرو درخراسان آورد ومقام ولایتعهدی را برایشان تحمیل نمود متوجه ی محبوبیت روزافزون امام رضا ع درقلوب مردم ازاقصی نقاط بلاد گسترده ی اسلام آن دوران شد فضیلت والای علمی امام ع نقشی پررنگ وممتاز درافزایش دوستداران ومعتقدان به امامت وعصمت را باعث شد برای همین مأمون برای کاستن ازاین فضیلت علمی ومعرفتی گاه به گاه جمعی ازدانشمندان وبزرگان ادیان دیگررابه دربارفرامی خواند وجلسات مناظره بین امام ع به تنهایی وجمعی ازدانشمندان ادیان ومذاهب دیگر ترتیب می داد اما امام رضا ع با استناد به کتاب الهی ووحیانی همان دین مثل تورات وانجیل پاسخ پرسشهای پیچیده ی آنان را می فرمود وپیروزاین مناظرات بود این مناظرات بیشتربا حضورشخص مأمون برگزارمی شد وگاهی مأمون درخفا این مناظرات را گوش می داد گفتنی است شخص مأمون عباسی فردی عالم به معارف وعلوم دینی بود

این هفت مناظره ی تاریخی عبارتنداز

مناظره ی اول با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحی

مناظره ی دوم با رأس الجالوت عالم بزرگ یهود

مناظره سوم با بزرگ هیربدان     زرتشت

مناظره ی چهارم با عمران صابی دانشمندشبه مادی

مناظره پنجم با سلیمان مرزوی دانشمند علم کلام

مناظره ششم با علی بن محمد درباره عصمت انبیا علیهم السلام

مناظره هفتم باپیروان مکاتب مختلف بصره

این مناظرات بصورت کامل وبا سؤال وجوابهای امام ع بصورت جامع نوشته شده بطوریکه  ازمتن این کتاب بصورتی خیلی خلاصه شده داریم امام رضا درمباحثه با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحی می فرمایند با استناد به انجیل که خودت به آن ایمان داری جواب می دهم پس بپرس وگوش ده

جاثلیق درمورد نبوت عیسی مسیح وکتابش انجیل نظرت چیست

امام ع من به نبوت عیسی وکتابش وآنچه راکه به امتش بشارت داده وحواریون اقرارمی کنم اما به نبوت عیسی ایکه اقراربه نبوت محمدص وکتابش نکرده وامتش رابشارت به نبوت پیامبراسلام ص وامتش نداده کافرم

جاثلیق پس از اظهاراینکه باید دوفرد عادل برمناظره شهادت دهند عرض می کند می توانی شاهدی که ازکیش ما باشد وانصاراورا قبول داشته باشند آورده وگفته ات را ثابت کنی

امام ع اکنون انصاف را رعایت کردی نظرت درمورد یوحنادیلمی چیست

جاثلیق به به محبوبترین فرد نزد ما وعزیزترین نزد عیسی را نام بردی بله اورا قبول داریم

امام ع پس گوش کن  آنگاه امام به بسطاس می فرمایند آیات سفرsefrسوم ازتورات را تلاوت کندکه به نام پیامبراسلام ص ووکتاب وامت ووصی او علی ع اشاره می کند ونام می برد پس ازآن امام خطاب به رأس الجالوت می فرمایند تو تورات تلاوت می کنی رأس الجالوت عرض می کند بله تورات را حفظم امام می پرسند اعتراف واقرارمی کنی که ازکتاب موردقبول خودتان شاهد بررسالت محمد ص امت ووصی او آوردم رأس الجالوت سرخودرا پایین می اندازد وعرض می کند بله اقرارواعتراف می کنم 

جاثلیق درآخراعتراف به صدق اظهارات امام رضا ع کرده وبه نبوت پیامبراسلام ص گواهی داده واقرارمی کند تمامی هفت مناظره بصورت شرح مبسوط وکامل وبه صورت سؤال وجواب امام ع است که به اختصاربسیارزیادنمونه ای دربالا بیان شد مهمترین این مناظرات مناظره رأس الجالوت بزرگ ودانشمند یهودی وسؤال های او وفرمایش پاسخ های متحیرکننده ازخود تورات است که بسیارجالب وجذاب وحیرت آوراست علاوه براینکه برمعرفت وعلم خواننده نیزمی افزاید بطوریکه نحوه استدلال را می آموزد ونیزبه پاسخ های آماده مجهزمی شود نکته این است که دین مسیحیت احکام وشریعت خودراازتورات می گیرد وانجیل  فقط جنبه ی تکمیلی تورات را دارد 

 

تمامی مناظرات به همین صورت اما مشروح ومبسوط بصورت سؤال وجواب نوشته شده ودرانتهای هرمناظره نکات مهم ودرسهای مناظره اززبان آیت الله مکارم شیرازی نوشته شده است متنی بسیارجالب وجذاب ومتعب ومتحیرکننده از پاسخ ها واستناد امام ع

این محصول بصورت فایل اصلی pdf که دریک فایل zip قراردارد در104 صفحه تقدیم می شود

 قیمت: 8,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


زنبق دره بالزاک


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


داستانهای حسین کرد شبستری


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج ششکلمات کلیدی :اورا قبول داریمامام بله اورا قبول nbsp آنگاه امام فرمایند آیات سفرsefrسوم آیات سفرsefrسوم ازتورات درمورد یوحنادیلمی چیستجاثلیق نظرت درمورد یوحنادیلمی امام رضا رأس الجالوت نبوت عیسی این مناظرات هفت مناظره نوشته شده nbsp nbsp ادیان ومذاهب آیت الله مناظره مناظرات بصورت تورات الجالوت مأمون ادیان تاریخی فرمایند هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا عاورا قبول داریمامام بله اورا قبول nbsp آنگاه امام فرمایند آیات سفرsefrسوم آیات سفرsefrسوم ازتورات درمورد یوحنادیلمی چیستجاثلیق نظرت درمورد یوحنادیلمی امام رضا رأس الجالوت نبوت عیسی این مناظرات هفت مناظره نوشته شده nbsp nbsp ادیان ومذاهب آیت الله مناظره مناظرات بصورت تورات الجالوت مأمون ادیان تاریخی فرمایند
سایر محصولات