ابعاد نظامی واقعه ی کربلا - مرجع دانلود
ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
ابعاد نظامی واقعه ی کربلا

ابعاد نظامی واقعه ی کربلا

واقعه ی کربلا ازمنظرنظامی حادثه وفاجعه ی غمبارکربلا یک حادثه ی همه جانبه ازهمه جهات ونظر مجموعه ای از هدایتگری ارشاد فداکاری ایثارودرکل ظهور وبروز جمیع ارزشهای والای انسانی درجبهه ی حق سپاه خانوادگی وکم تعداد امام حسین ع ومجموعه ای کامل از بروز  رذائل وپستی ها دون مرتبگی هواپرستی دنیاطلبی بی رحمی ودرکل جمیع خصائص ضدارزش درسپاه پرتعداد برابر حسین بن علی علیهم السلام است به عبارتی سپاه حق کامل به رهبری مردی خدایی دربرابر سپاه باطل کامل به رهبری شمربن ذی الجوشن وعمربن سعد وسردمداری یزیدوعبیدالله زیاد است یک رویارویی ناب حق وباطلحقیقت آن است بیشترما درمورد چگونگی جنگ روز عاشورا نه چندان فکرکرده ایم ونه به این نکته توجه کرده ایم که چگونه سپاه کم تعداد امام حسین ع مدت یک روز تقریبی درمقابل سپاه چندین برابری عمرسعد که هم ازلحاظ تعداد وهم از الحاظ ادوات جنگی توان بیشتری داشتند جنگید وجهاد نمود درواقع مغلوب ساختن سپاه کم تعداد امام حسین ع وقت زیادی نمی طلبید اما اگرچه امام حسین ع نتیجه وفرجام این نبرد نابرابررا می دانست اما برای هدایت حتی یک نفر بیشترطوری این نبرد نابرابررا فرماندهی نمود که نزدیک به یک روز سپاه چندین وچند برابری عمرسعد دربرابر سپاه کم تعداد امام ع این نبرد طول کشید واین نوع فرماندهی...

ابعاد نظامی واقعه ی کربلا

واقعه ی کربلا ازمنظرنظامی

حادثه وفاجعه ی غمبارکربلا یک حادثه ی همه جانبه ازهمه جهات ونظر مجموعه ای از هدایتگری ارشاد فداکاری ایثارودرکل ظهور وبروز جمیع ارزشهای والای انسانی درجبهه ی حق سپاه خانوادگی وکم تعداد امام حسین ع ومجموعه ای کامل از بروز  رذائل وپستی ها دون مرتبگی هواپرستی دنیاطلبی بی رحمی ودرکل جمیع خصائص ضدارزش درسپاه پرتعداد برابر حسین بن علی علیهم السلام است به عبارتی سپاه حق کامل به رهبری مردی خدایی دربرابر سپاه باطل کامل به رهبری شمربن ذی الجوشن وعمربن سعد وسردمداری یزیدوعبیدالله زیاد است یک رویارویی ناب حق وباطل

حقیقت آن است بیشترما درمورد چگونگی جنگ روز عاشورا نه چندان فکرکرده ایم ونه به این نکته توجه کرده ایم که چگونه سپاه کم تعداد امام حسین ع مدت یک روز تقریبی درمقابل سپاه چندین برابری عمرسعد که هم ازلحاظ تعداد وهم از الحاظ ادوات جنگی توان بیشتری داشتند جنگید وجهاد نمود درواقع مغلوب ساختن سپاه کم تعداد امام حسین ع وقت زیادی نمی طلبید اما اگرچه امام حسین ع نتیجه وفرجام این نبرد نابرابررا می دانست اما برای هدایت حتی یک نفر بیشترطوری این نبرد نابرابررا فرماندهی نمود که نزدیک به یک روز سپاه چندین وچند برابری عمرسعد دربرابر سپاه کم تعداد امام ع این نبرد طول کشید واین نوع فرماندهی بی نظیر امام حسین ع ونحوه ی اجازه ی نوع درگیری وفرد مناسب را به وضوح نشان می دهد فرماندهی تیر اندازان سواره نظام که بسیارمعدود بودندو دیگر....ازجمله شگفتیهای این نبرد نابرابر است که بالآخره سپاه عمرسعدکه توان مقابله با جهاد وجنگیدن شگرف یاران امام حسین ع را تاب نیاورد به حمله ی گروهی به خیمه ها وجبهه ی امام حسین ع متوسل شد چون هریک ازنفرات سپاه امام ع به فرماندهی امام حسین طوری می جنگید که ضمن گرفتن وتحمیل تلفات فراوان بر سپاه عمرسعد به سلامت به جبهه ی امام حسین ع بازمی گشت واین سلسله ورود به عرصه ی نبرد برای عمرسعد سخت سنگین ونپذیرفتنی بود برای همین با فرمان عمرسعد حمله ی گروهی به تعداد اندک باقی مانده ی سپاه امام ع صورت گرفت وفاجعه ای غمباررا رقم زد

اما همین رویارویی دارای جنبه وبعد نظامی نیز هست وعجیب اینکه درهمین بعد نظامی هم همچنان جلوه های حق  سپاه برحق امام حسین دربرابرسپاه باطل عمرسعد هویدا وآشکاراست

اما بازهم گروهی جاهل ویا معاند بازهم دربعد نظامی واقعه ی کربلا اقدام به ایجاد خرافه وشبهه وتشکیک نموده اند که دلایل این کار نیز واضح وآشکاراست

امام حسین ع به عنوان رهبراین نهضت نقش فرماندهی سپاه خانوادگی وکم تعداد اما برحق خویش رابه عهده داشتند شخصیتی که تجربه ی جهاد دررکاب مولای متقیان علی ع پدربزرگوارشان درجنگ های نهروان بخصوص صفین را اندوخته وداشته اند لذا ازجنبه عصمت امام حسین ع نیز چنانچه بگذریم نمی توان توانایی نظامی امام حسین ع دررهبری وفرماندهی را نادیده گرفت

این محصول درقالب اصلی فایل pdf ودر  29 صفحه  نگاهی دارد برجنبه وابعاد نظامی واقعه ی کربلا وتحریفات ابعاد نظامی واقعه ی کربلا ورفع این تحریفات که تقدیم می شود......منبع قائمیه آی آرقیمت: 9,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


زنبق دره بالزاک


سفرنامه ی مارکوپلو


ارابه ی خدایان


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


ماجراهای تن تن ومیلو


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


کلیات هفت جلدی قیام مختار


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


متن فارسی متن کامل فارسی اصول مکانیک کوآنتومی شانکار-2005


حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی


فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی


متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم


مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث


متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده


فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین


متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند


متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم


متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول


متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم


متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز


متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید


ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14


ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل


متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول


متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق


جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکوراییکلمات کلیدی :تعداد امام حسین ابعاد نظامی واقعه این نبرد نابرابررا وعجیب اینکه درهمین های حقnbsp سپاه حقnbsp سپاه برحق هست وعجیب اینکه رویارویی دارای جنبه جنبه وبعد نظامی سپاه برحق امام امام حسین تعداد امام نظامی واقعه این نبرد وکم تعداد نبرد نابرابررا نظامی عمرسعد فرماندهی کربلا واقعه گروهی ابعاد نظامی واقعه ی کربلا تعداد امام حسین ابعاد نظامی واقعه این نبرد نابرابررا وعجیب اینکه درهمین های حقnbsp سپاه حقnbsp سپاه برحق هست وعجیب اینکه رویارویی دارای جنبه جنبه وبعد نظامی سپاه برحق امام امام حسین تعداد امام نظامی واقعه این نبرد وکم تعداد نبرد نابرابررا نظامی عمرسعد فرماندهی کربلا واقعه گروهی
سایر محصولات